Serious Request logo aanvragen

Kom in actie voor 3FM Serious Request

Wil jij 'iets' doen voor 3FM Serious Request? Steeds meer luisteraars laten ons weten zelf een actie te willen opzetten om 3FM Serious Request te ondersteunen. Ten behoeve van deze initatieven stellen wij een speciaal 3FM Serious Request logo beschikbaar als download.

3FM Serious Request is een merk van de NPO/3FM en kan alleen met toestemming van 3FM worden gebruikt.

Algemene voorwaarden voor gebruik:

• opgave van contactgegevens en omschrijving van de actie;
• het logo mag niet worden aangevuld dan wel op andere wijze worden gewijzigd;
• het logo mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de actie 3FM Serious Request 2013;
• het logo mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder promotionele activiteiten *;
• het gebruik mag geen afbreuk doen aan de reputatie van 3FM en het Rode Kruis**;
• alle opbrengsten van de eigen acties komen ten goede aan het Rode Kruis.

Je kunt het opgehaalde bedrag overmaken op giro 661 (IBAN:  NL56INGB0000000661)tnv Het Nederlandse Rode Kruis Den Haag, onder vermelding van Serious Request. Of beter nog: een actie aanmaken via 3fm.nl/kominactie.

3FM behoudt zich recht voor de toestemming voor het gebruik van het logo te allen tijde in te trekken, waarna je het logo niet meer mag gebruiken. Dit zal in ieder geval gebeuren indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

- - - -
 * Dit betekent dat het logo niet gebruikt mag worden om de verkoop van eigen producten te stimuleren met het doel er zelf geld aan te verdienen, bijv. door het logo op te nemen in een reclamefolder. Het is namelijk niet toegestaan dat  derden profiteren van het gebruik van het logo door meer geld te (kunnen) verdienen door een actie te organiseren voor 3FM Serious Request.

** Je mag geen schade toebrengen aan de reputatie van 3FM en het Rode Kruis. Dit betekent in ieder geval dat het logo niet wordt gebruikt in een context met geweld, sex, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten.
- - - -

Met het invullen van onderstaand formulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.